Postavljena nova hidrantska mreža

Poštovani mještani Brela, dužni smo vas obavijestiti da smo u sklopu mjera zaštite od požara, a u cilju prevencije i brzog i efikasnog gašenja požara otvorenog prostora, na 15 lokacija postavili nadzemne hidrantske ormariće te ih opremili sa pripadajućom opremom.

U suradnji s Općinom Brela, koja je financirala cjelokupan projekt započet 2017.g., ugrađeno je 10 novih hidranata te sada u mjesnoj vodovodnoj mreži ima 22 što prizemnih što nadzemnih. U slučaju izbijanja požara, a radi intervencije u prvim minutama, hidrante i opremu iz navedenih ormarića možete koristiti samostalno.

 

Home Postavljena nova hidrantska mreža