Ljetne mjere o zabrani loženja vatre na otvorenim prostorima

S početkom toplijih dana primjenjuju se i ljetne mjere o zabrani loženja vatre na otvorenim prostorima:

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" , broj 92/10) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 11/09, 7/10, 10/10, i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 9. sjednici održanoj 21. svibnja 2014. donijela je  ODLUKU o izmjeni odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima.


U odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 4/00, 4/06 i 3/08), u članku 4. stavku 1.  datum 1.lipnja mijenja se i glasi: "1.svibnja"

Prema  odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru, od 1. svibnja do 31. listopada zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru (spaljivanje smeća i otpadaka, suhe trave, improvizirana ložišta, roštilja).Do 1. svibnja odnosno nakon 31. listopada može se ložiti vatra na otvorenom prostoru međutim za to treba ishoditi odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe koja će naložiti mjere i postupke koje je tražitelj odobrenja dužan poduzeti u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara te odrediti rok važenja odobrenja. Za nepridržavanje odluke propisane su novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 500 do 20.000 kn.
U cilju zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, imovine, okoliša i prirode od požara apeliramo na sve stanovnike da poštuju zakonsku regulativu te da:

* ne lože vatru na otvorenom prostoru u periodu kada je to zabranjeno

* ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila

* provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar

* vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne pristupe

* vlastitim vozilima ne zatvaraju prilaze vatrogasnim i drugim interventnim vozilima

Home Dobro je znati