Požar otvorenog prostora na predjelu Novaci 27.04.2020

Dojava o požaru u Novacima iznad Ćerovice zaprimljena je u 16.45 sati. Sustavom uzbunjivanja vatrogasaca putem mobilnih telefona već od 16.53 pa do 16.58h na požarište su izašli svi operativni vatrogasci ( ukupno njih 27 ) sa svim vozilima koja DVD posjeduje.

Za napomenuti je da u periodu izvan protupožarne sezone (od 6. do 9. mj) u vatrogasnom domu nema aktivnih dežurstava. Zahvaćena je bila površina od oko 500 m četvornih i to niskog raslinja i trave. Požar je lokaliziran u 17.29 sati a u potpunosti ugašen i požarište sanirano u 18.56 sati. Uz naše vatrogasce u gašenju su sudjelovalivjoš i kolege iz JVP Makarska, DVD-a Baška voda i DVD-a Promajna sa 7 vozila.

 

 

Home Intervencije Požar otvorenog prostora na predjelu Novaci 27.04.2020