Požar otvorenog prostora u Baškoj vodi 20.03.2020

Od 11.45 do 14.20 sati, šest vatrogasaca sa dvije autocisterne sudjelovali su u gašenju požara na području općine Baška Voda, na predjelu ispod Topića.

Dan ranije, također je jedna autocisterna sa posadom bila angažirana u prijevozu vode gasiteljima u manjem požaru.

Home Intervencije Požar otvorenog prostora u Baškoj vodi 20.03.2020