Sanacija neadekvatnog spaljivanja raslinja 03.12.2018

U 17.12h zaprimljena je dojava o vatri iznad restorana "Šampion", a u 17.20h na intervenciju izlaze 4 vatrogasca sa 1 cisternom na predio Poskalice.

Tom prilikom, utrđeno je da je na lokaciji ispod protupožarnog puta, tijekom dana vršeno spaljivanje raslinja koje nije sanirano na ispravan način. Ovom intervencijom, vatra je u potpunosti izgašena te je lokacija dobro natopljena vodom. Završetak intervencije bio je u 18.18h

 

 

Home Arhiva Sanacija neadekvatnog spaljivanja raslinja 03.12.2018