U novu sezonu s novim vatrogasnim vozilom 01.06.2018

Vatrogasci općine Brela dobili na korištenje novu cisternu. Našim vrijednim vatrogascima olakšati će se rad ove sezone novom cisternom MAN koja je dobivena na korištenje iz robnih zaliha Ministarstva Gospodarstva.

Ministarstvo je prihvatilo broje zahtjeve općine Brela za unaprijeđenjem voznog parka DVD-a Brela te je vozilo ustupljeno na korištenje bez ikakve naknade. Vozilo će se koristiti za sve vrste vatrogasnih intervencija kao i za krizne situacije u našoj županiji. Osim nove cisterne, od strane Općine postavljeno je 15-ak nadzemnih hidranata duž cijele Općine, a sve u svrhu što bolje pripreme za protupožarnu sezonu.

 

Home U novu sezonu s novim vatrogasnim vozilom 01.06.2018